Als ondernemers aangeven hun energiekosten omlaag te willen brengen, staat er gelijk een rij aanbieders gereed om hen te laten investeren in duurzame opwekking. Maar om te weten hoe je moet reduceren, moet je eerst weten hoeveel je verbruikt.

BespaarCase-partner Enerless brengt die cijfers, inclusief de pieken en dalen, exact in beeld en gebruikt daarvoor haar eigen technologie. Zodra het overtollig energieverbruik en de bronnen ervan zijn zichtbaar gemaakt, kan dat met eenvoudige gedragsmaatregelen, en zonder grote investeringen, worden teruggebracht.

Enerless-directeur Hendry Klooster (foto) wordt geïnterviewd in editie 2, 2016 van het Ondernemersbelang.

Lees hoe Enerless energieverspilling bij de bron aanpakt, een belangrijk startpunt van de BespaarCase.