Wat zijn de voordelen van collectieve acties op bedrijventerreinen? En: hoe kunnen we eigenlijk geld besparen wanneer we gezamenlijk diensten inkopen? Deze vragen stonden centraal tijdens een kennisbijeenkomst inzake samenwerking op bedrijventerreinen, georganiseerd door provincie Zuid-Holland. BespaarCase was te gast om te spreken over de kansen op het gebied van collectief energie besparen.

BespaarCase is een platform dat zich richt op energiebesparing door monitoring en bewustwording, zowel voor individuele bedrijven als voor bedrijven als onderdeel van een collectief.

Vanuit een collectief bezien creëert BespaarCase een lokale community, waarin bedrijven elkaar inspireren om nog verder te gaan in hun besparingsactiviteiten. BespaarCase sluit de deelnemende bedrijven aan op hun eigen dashboard waarop zij real-time hun verbruik kunnen inzien.

Energie besparen als gezamenlijke missie

Door verbruiksgegevens af te zetten tegen weersomstandigheden, of bijvoorbeeld het verbruik van andere bedrijven op het bedrijventerrein, wordt er inzicht verkregen in besparingskansen voor ieder bedrijf binnen de community. Ook wordt de gezamenlijke besparing in kaart gebracht.

BespaarCase begeleidt de bedrijven in hun missie om zoveel mogelijk energie te besparen. Enerzijds door te adviseren, anderzijds door met (lokale) partners energiebesparingsmaatregelen te realiseren. BespaarCase ondersteunt daarin – van monitoring en gedragsverandering, tot optimalisatie en vervanging van apparatuur en installaties.

Voor iedere BespaarCase community geldt bovendien: hoe meer bedrijven op een bedrijventerrein deelnemen, hoe meer collectief besparingsresultaat er wordt behaald, zowel op financieel vlak als in het reduceren van verbruik en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

“Eigenlijk zijn alle bedrijvencollectieven (BIZ, OZB-fonds, ondernemersvereniging) en gemeentes die een duurzame economie nastreven wel gebaat bij een lokale BespaarCase community”, aldus parkmanager Boyd Bartels (actief op diverse bedrijventerrein in Zuid-Holland). “In Nissewaard hebben wij vanuit het collectief BespaarCase Nissewaard al mooie resultaten geboekt voor de ondernemers op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. En ook de gemeente is hier vanuit hun duurzaamheidsgedachte erg blij mee uiteraard!”

Benieuwd naar de kansen voor uw collectief?

Bent u ook benieuwd naar de energiebesparingskansen die BespaarCase uw collectief biedt? Neem dan contact op met BespaarCase-coördinator Hendry Klooster, via hklooster@enerless.nl of 08 58 77 11 15; hij vertelt u graag meer over het risicoloze rendement van energiebesparing.