10% van de huishoudens in Nederland heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening. Dat noem je energiearmoede. Om deze armoede te bestrijden is er nu een toolkit ontwikkeld voor gemeentes, energieleveranciers en NGO’s die energiebesparing willen stimuleren. BespaarCase ondersteunt dit initiatief van harte.

 

Pijlers van de toolkit

De belangrijkste pijlers uit de energiearmoede toolkit zijn:

  1. Vind de intrinsieke motivatie van deelnemers aan het project.
    Dan besparen zij meer. Geld is niet altijd de belangrijkste drijfveer. Energieadvies is maatwerk en mensenwerk.
  2. Bezoek huishoudens meer dan een keer,
    herhaal de gegeven informatie, breng samen met bewoners besparende producten aan en installeer apps om energieverbruik samen te monitoren.
  3. Gebruik bij de opzet van een project voldoende tijd en middelen.
    Waardeer de energiecoaches, train de juiste vaardigheden en betrek organisaties erbij die het vertrouwen hebben van de doelgroep.

 

Inhoud toolkit

De toolkit is verdeeld in vier thema’s, namelijk: Project opzet, Materialen, Communicatie en Stories.

Project opzet

De Rapportage Energiearmoede laat zien hoe belangrijk het is dat de samenwerking in een project goed verloopt. Het uitwisselen van informatie is hiervoor noodzakelijk. Het is van belang dat alle organisaties die samenwerken aan energiebesparing bij huishoudens optimaal samenwerken en gegevens uitwisselen. Tevens dienen huishoudens meerdere keren bezocht te worden, om zo het beste resultaat te verkrijgen.

Materialen

Bij het opleiden van energiecoaches is het belangrijk om ze niet te overladen met te veel bespaartips. Het is daarom beter om te beginnen met een aantal concrete rekenvoorbeelden en een top-1o aan bespaartips. Daarbij is het verstandig om de snelle besparingen (quick wins) direct goed toe te lichten.

Communicatie

Het is van belang dat de doelgroepen op een gepaste manier worden benaderd. Daarbij dient te worden ingezet op een combinatie van zowel passieve als actieve wervingsmethodes. Gebruik dus niet alleen brieven (passieve werving), maar bezoek of bel de huishoudens ook (actieve werving). Het is waardevol om samen te werken met sociaal-maatschappelijke organisaties, om zo de doelgroep effectief te kunnen stimuleren om ook te gaan besparen. Naast zorg-instanties zijn ook sportclubs en buurthuizen hierbij goede ingangen.

Stories

Door energiearmoede en de positieve gevolgen van energiebesparing een gezicht te geven komt de boodschap beter aan bij de doelgroep. Met persoonlijke verhalen in bijvoorbeeld huis-aan-huis bladen of gerichte wijkcampagnes wordt energie besparen aansprekender. Door een groter bewustzijn van de positieve effecten van besparing en de lokale herkenbaarheid wordt de doelgroep gestimuleerd om zelf ook aan de slag te gaan.

 

Meten is weten

BespaarCase ondersteunt al diverse projecten in Nederland op dit gebied. Wij begeleiden woon- of energiecoaches in het vergroten van hun kennis en kunde. Daarnaast worden bij deze trajecten ook vaak de BespaarCase Smartbox en de Dashboard ingezet. Om zo het bespaarresultaat direct in kaart te brengen binnen huishoudens.

De real-time verbruiksresultaten van onze monitoring geven de coaches direct aanknopingspunten voor het zetten van stappen op het gebied van energiebesparing. Zo besparen consumenten (huishoudens) stapsgewijs op hun energie – via de stappen Bewustwording, Optimaliseren, Vervangen en Toevoegen.

Wilt u meer weten over BespaarCase en onze unieke methode van energiemonitoring? Neem dan contact met ons op via support@bespaarcase.nl of tel. 08 58 77 11 15.

Op de website www.energiearmoede.nl leest u meer over de energie armoede toolkit, een initiatief dat BespaarCase uiteraard aanmoedigt.