“Als ik bij ondernemers over de vloer kom, vraag ik weleens of ze al hebben nagedacht over ledlampjes of zonnepanelen,” vertelt Boyd Bartels van projectbureau Samen Meer Waarde. “Om inzicht te krijgen in waar je het beste aan begint vertel ik over BespaarCase. Dommer kun je er niet van worden!”

Bartels brengt ondernemers op bedrijventerreinen samen, organiseert evenementen voor duurzame ondernemerskringen en verbindt overheid en ondernemerscollectieven. Concreet leidt dit tot het gezamenlijk regelen van camerabewaking van een bedrijvenpark, website ondersteuning voor leden van het collectief, tot gunstige deals, bijvoorbeeld met de gemeente om onderhoud van groen en grijs zelf te regelen of voordelen te halen op afvalinzameling. Omdat mensen nog niet wisten wat BespaarCase voor ze zou betekenen heeft hij als bedrijvencollectief 25 BespaarCase kastjes kunnen kopen met subsidie van de gemeente. Die gaan nu in bruikleen rond.

Lokale business-to-business

“Mijn werk voor ondernemerscollectieven, en wat BespaarCase doet, beiden creëren we een context voor business-to-business samenwerking. Hendry (Klooster, directeur-eigenaar van BespaarCase) doet dit landelijk met de partners van BespaarCase, en ik doe dit lokaal. Mijn bureau zorgt ervoor dat ondernemers een platform krijgen om zichzelf te laten zien, waardoor we lokale oplossingen kunnen vinden. Veel ondernemers op het bedrijvenpark zijn erg op zichzelf. Als ze dan op zoek gaan naar een leverancier kiezen ze vaak voor de goedkoopste. Als je elkaar kent, dan koop je van elkaar en word je ambassadeurs van elkaar. Wat levert je uiteindelijk meer op? Ditzelfde geldt bij het BespaarCase netwerk. Henry kan goed aangeven wat de meerwaarde is van de specialist.”

“Niet alle bedrijven in onze duurzame ondernemerskringen zijn meteen geïnteresseerd. Zo dacht onlangs de directeur van een schadebedrijf dat er niet veel te halen is. Ik liep met hem door zijn werkplaats en door bewust rond te kijken bedacht hij zich toen al. Tijdens de lunch de compressor op zacht te zetten, lichten uit laten gaan als er niemand is… Thuis doen we dit wel, maar op het werk wordt gewoon niet over dit soort dingen nagedacht. Uiteindelijk bleek het eerste jaar met monitoring goed voor een besparing van €8000,-, zonder extra investering.”

Onafhankelijke meetapparatuur

Het systeem van BespaarCase noemt Bartels ‘geen hogere wiskunde’, het geheim zit ‘m in bewustwording. Uiteraard zijn er andere meetapparaten op de markt, maar die zijn volgens Bartels meer gericht op comfort dan op inzicht. “Nadeel is dat je dan wellicht juist onderweg naar huis alvast de verwarming wat hoger zet en dus niet minder maar juist meer gaat verbruiken. En je zit vast aan een aanbieder die steeds meer vaste producten die ermee kunnen communiceren aan je wil slijten. Brandmelders of wat dan ook. BespaarCase biedt je inzicht en laat je vrij in de keuzes die je maakt.”

“Als bedrijven met ons over BespaarCase willen praten, komt er een vervolg en tot nu hebben ze allen de BespaarCase ook echt aangeschaft. Blijkbaar overtuigt de boodschap. Maar wat wil je: tot nu hebben alle bedrijven de investering binnen een jaar terugverdiend (we garanderen binnen twee jaar). En hoe groter het verbruik, hoe groter het voordeel.”

Samen voorwaarts

“We laten thuis ook de kraan niet nodeloos open staan, bevuilen ons eigen nest niet. Het is een kwestie van aanleren: kun je iets zo achterlaten? Kun je de aarde zo achterlaten voor je kinderen? Het is net zoiets als geen pensioen opbouwen zodat je kinderen dan maar voor je moeten zorgen. Ik vind het belangrijk dat we niemand zijn kansen ontzeggen. Iedereen verdient een kans om te excelleren, en een podium hiervoor te krijgen. En dat is het mooie van BespaarCase. De partners zijn bereid om andere partners het podium eerst te gunnen, terwijl je soms zelf verderop in de keten zit, zoals bijvoorbeeld met zonnepanelen. Daar zit vertrouwen. Dat is mooi, zo gaan we samen voorwaarts.”

Meer informatie

Wilt u weten hoe en hoeveel uw bedrijf kan besparen met BespaarCase? Neem dan snel contact met ons op via support@bespaarcase.nl of via tel. 08 58 77 11 15.